Open bronnen onderzoek bij fraude

12 oktober 2023 in
Intercross Recherchediensten, Bob Engelen

Het is een zeldzaamheid dat een medewerker geheel op eigen houtje handelt. Vaak is er sprake van een netwerk, een samenwerking of op zijn minst enige vorm van ondersteuning van buitenaf. Wanneer u vermoedens heeft dat een medewerker niet alleen handelt, kan het een uitdaging zijn om de mogelijke handlangers te identificeren. Hier komt het belang van open bronnen onderzoek om de hoek kijken.

Open bronnen onderzoek, ook wel bekend als OSINT (Open Source Intelligence), is het proces van het verzamelen en analyseren van informatie uit publiekelijk toegankelijke bronnen. Dit kan variëren van sociale media profielen en websites tot krantenartikelen en openbare registers.