Offline Bronnen

13 oktober 2023 in
Intercross Recherchediensten, Bob Engelen

Naast de schijnbaar eindeloze bronnen van informatie online, zijn er nog tal van waardevolle bronnen die niet via het internet toegankelijk zijn. Denk aan onze bibliotheken, rijksarchieven, stadarchieven, erfgoedcentra en rijksuniversiteiten die een schat aan archieven, registers, krantenpublicaties, wetenschappelijke stukken en meer herbergen. Hoewel de meeste van deze bronnen fysiek ter plaatse kunnen worden geraadpleegd, zijn ze vaak niet digitaal beschikbaar, en zelfs als ze dat zijn, meestal alleen op de locatie zelf.

Om een voorbeeld te geven: het doopregister van het Katholiek Documentatie Centrum binnen de Radboud Universiteit Nijmegen kan u mogelijk helpen om de ouders van iemand te achterhalen.

Deze waardevolle offline bronnen bevatten informatie die u wellicht graag wilt ontdekken.