Informatie opvragen bij het Insolventieregister

12 oktober 2023 in
Intercross Recherchediensten, Bob Engelen

Wist u dat u zelf informatie kunt verkrijgen over iemands faillissementsgeschiedenis? Op de website https://insolventies.rechtspraak.nl/ kunt u het insolventieregister raadplegen en meer te weten komen over een persoon of bedrijf. 

Daarnaast zijn er ook andere boeiende registers beschikbaar op https://www.rechtspraak.nl/Registers